MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

MUDr. Peter Bednarčík CSc

Dolgoročno se posveča uporabi nizkofrekvenčnega magnetnega polja za podporo celjenju in regeneraciji organizma ter njegovi splošni medicinski rabi. Od leta 1998 se aktivno posveča svetovalni dejavnosti na področju pulzne magnetne terapije. Od leta 2003 strokovni medicinski svetovalec za stranke podjetja Biomag.

Email : peter.bednarcik@biomag.cz , Linked In : link

Pulzna magnetna terapija

 • izobraževalna in svetovalna dejavnost na področju razvoja
 • testiranje in uporaba prehranskih dopolnil v preventivi s ciljem okrepiti in izboljšati kakovost zdravstvenega stanja
 • druga uporaba prehranskih dopolnil kot podpornega zdravljenja pri vrsti resnih zdravstvenih stanj
 • svetovalna dejavnosti na področju pulzne magnetne terapije – od leta 1998
 • od leta 2003 strokovni medicinski svetovalec za stranke podjetja Biomag
 • soavtor knjig Zdravje in magnetna terapija Biomag (do leta 2015 8. izdaja)

Poklicni življenjepis

 • 1979 zaključek študija splošne medicine na vojaški medicinski akademiji VLVDÚ JEP in medicinski fakulteti Univerze Komenskega v Hradcu Králové, podelitev naziva MUDr.
 • 1983 certifikat 1.stopnje s področja Higiena in epidemiologija
 • 1990 razširjeni certifikat s področja Zdravje pri delu in poklicne bolezni
 • 1992 zagovor disertacije kandidata, podelitev naziva CSc.
 • 1994 kvalifikacijski tečaj ekologov Ministrstva za obrambo Češke republike (MNO,VLA JEP, NATO SCHOOL -SHAPE)
 • 1997–danes številni tečaji in usposabljanja s področja zdravja pri delu

Dosedanja poklicna pot

 • 1980–1981 zdravnik pri vojaški enoti
 • 1981–1985 območni epidemiolog v Žatcu (Češka), od leta 1983 v Brnu
 • 1985–1994 strokovni asistent zdravja pri delu na Katedri vojaške higiene VLA JEP Hradec Králové (Vojaška medicinska akademija J. E. Purkyně)
 • 1994–1997 vodja oddelka delovne medicine in fiziologije dela KHS Hradec Králové
 • 1997–2006 znanstveno-pedagoški delavec Katedre vojaške higiene VLA JEP Hradec Králové
 • 2006–2014 vodja skupine zdravja pri delu katedre vojaške higiene FVZ Hradec Králové (danes Fakulteta vojaške medicine Univerze za obrambo Hradec Králové – FVZ UO)

2015 – Po upokojitvi aktivno sodeluje v svetovalni dejavnosti podjetja Biomag Jičín na področju magnetne terapije, nudi tudi konzultacije na področju podpornega zdravljenja pri rakavih in avtoimunskih boleznih ter svetuje na področju preprečevanja bolezni za podjetji Areko Praha in Phyto Prostějov.

Pedagoška dejavnost

 • dodiplomsko in podiplomsko poučevanje slušateljev FVZ UO Hradec Králové, pripadnikov zdravstvene službe vojske Češke republike, pripadnikov reševalnih odprav pred odpravo
 • vodenje tečajev za IPVZ (Inštitut za podiplomsko izobraževanje v zdravstvu) v Pragi
 • priprava zdravnikov na pridobitev certifikata
 • inštruktor doktorskega študijskega programa vojaška higiena in poklicne bolezni

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

 • posvečanje problematiki zdravja pri delu, poklicnih bolezni in javnega zdravja s poudarkom na delovanju negativnih dejavnikov delovnega in življenjskega okolja na organizem, ocenjevanje njihovega odziva na zdravstveno stanje izpostavljenih ter posvečanje preprečevanju resnih obolenj in škode na zdravju
 • avtor in soavtor več kot 200 publikacij, predavanj, zaključnih raziskovalnih poročil, učnih besedil, monografij in ekspertiz novo uvajane tehnike

Kot znanstveno-pedagoški delavec Vojaške medicinske akademije se je več deset let posvečal ocenjevanju fizioloških in patoloških sprememb organizma pri izpostavljanju fizikalnim dejavnikom življenjskega in delovnega okolja, vključno z elektromagnetnim sevanjem, mikrovalovi, hrupom in vibracijami.

Strokovno je presojal zdravstvena tveganja pri možnem delovanju radarja EBR ob njegovi morebitni namestitvi v Češki republiki v okviru protiraketne obrambe.

Dolgoročno se posveča uporabi nizkofrekvenčnega magnetnega polja za podporo celjenju in regeneraciji organizma ter njegovi splošni medicinski rabi.

Iz te dejavnosti je izhajal v sodelovanju pri razvoju in ocenjevanju naprav Biomag – naprav za nizkofrekvenčno pulzno magnetno terapijo.